FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

hold one’s peace [slovné spojenie]
1.
mlčať
So, I told him if he wanted to stop the wedding, he had to speak now or forever hold his peace.
Tak som mu povedala, že ak chce prekaziť svatbu, buď nech prehovorí teraz alebo nech mlčí navždy.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.