FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

take advantage (of someone) [slovné spojenie]
1.
zneužiť, využívať
I'm simply tryin' to ascertain if this cowboy here is takin' advantage of you.
Snažím sa len zistiť, či vás tento kovboj nezneužíva.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.