FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

on the off chance [slovné spojenie]
1.
pre prípad, keby náhodou
Oh, and on the off chance there are any astronomy aficionados amongst you, the North Star is that one.
Och a keby medzi vami boli náhodou nejakí zapálení hvezdári, Severka je tutohľa.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.