FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

get hooked (on something) [slovné spojenie]
1.
namotať sa
My only problem is that I accidentally got hooked on a journal written in 1849 by a dying lawyer.
Môj jediný problém je, že som sa nevdojak namotal na denník jedného umierajúceho právnika z roku 1949.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.