FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

up front [slovné spojenie]
1.
vopred
You are gonna be her family. I think she should know that up front.
Budete jej rodina. Myslím, že by to mala vedieť vopred.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: up front .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
vopred
Instead of paying cash up front, you’ll often end up paying much, much more on the back end.
Namiesto toho, aby ste zaplatili hotovosť vopred, často skončíte tak, že na konci zaplatíte oveľa oveľa viac.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.