FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

there’s no point [slovné spojenie]
1.
to nemá zmysel, to je zbytočné
JOCASTA: Should I be introduced? AYRS: There's really no point, the boy is useful as the clap.
JOCASTA: Nepredstavíte nás? AYRS: To je naozaj zbytočné, ten chlapec je užitočný ako kvapavka.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.