FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

be at the mercy of (something) [slovné spojenie]
1.
byť vydaný na milosť
But all of that stuff, it's, um, it's really at the mercy of your subject's prejudice, you see?
Ale to všetko je vydané na milosť predsudkom tvojho človeka, chápeš?
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.