FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to be open with (someone) [slovné spojenie]
1.
otvorený, úprimný (k niekomu)
Look, if you want my help, you're gonna have to be completely open with me.
Pozrite, ak chcete moju pomoc, musíte byť ku mne úplne úprimný.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.