FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

pour resources into [slovné spojenie]
1.
liať peniaze do
The Soviets bankrupted themselves pouring resources into rockets and other useless machines.
Sovieti skrachovali, lebo dotovali rakety a iné zbytočnosti.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.