FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

call of duty [slovné spojenie]
1.
povinnosť, zodpovednosť
I just want to thank the Minions for going above and beyond the call of duty.
Chcem len poďakovať Mimoňom za to, že išli nad rámec svojich povinností.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: call of duty .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.