truth be told [slovné spojenie]
1.
po pravde
Truth be told, Stuart had no idea what he was chosen for but was thrilled it made people cheer for him.
Po pravde, Stuart nemal ani tušenia na čo ho vybrali, ale bol nadšený, že mu ľudia fandili.
Zdroj:
ANGLICKO-SLOVENSKÉ SLOVNÍKY SO VZOROVÝMI VETAMI »

POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:

*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.