FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

on the block [slovné spojenie]
1.
na predaj v aukcii
Royal Dutch Shell Plc has put an Alberta oil sands project on the block, six years after acquiring it.
Spoločnosť Royal Dutch Shell Plc ponúkla šesť rokov po nadobudnutí na predaj svoj projekt ropných pieskov v Alberte.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: on the block .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
na predaj, v aukcii
Morse wants to meet with you today. Edward, I think we got him. His nuts are on the block.
Morse sa dnes chce s tebou stretnúť. Edward, myslím, že ho máme. Jeho gule sú na predaj.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: on the block .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.