FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

wrap something up [slovné spojenie]
1.
uzavrieť záležitosti
I want this whole thing wrapped up as soon as possible.
Chcem celú túto záležitosť uzavrieť čo najskôr.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.