FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

one-night stand [slovné spojenie]
1.
známosť na jednu noc
We both have had one-night stands, none of which we're proud of.
Obaja sme mali známosti na jednu noc a na žiadnu z nich nie sme hrdí.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.