FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

no offence [slovné spojenie]
1.
bez urážky
Art director of GQ magazine. This is the big leagues. I mean, no offense to your little blog on the Internet.
Umelecký riaditeľ v časopise GQ. Toto je vysoká liga. Tým sa nechcem dotknúť tvojho malého blogu na internete.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: no offence .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.