FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

equitable division of the assets [slovné spojenie]
1.
spravodlivé rozdelenie aktív
ELLE: You and Ms. Bonifante had a common law marriage, which entitles her to what is legally referred to as "equitable division of the assets." DEWEY: Come again?
ELLE: Vy a slečna Bonifante ste mali manželstvo na základe zvykového práva, čo ju oprávňuje na to, čo sa právnicky nazýva „spravodlivé rozdelenie aktív“ DEWEY: Čože?
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.