stretch marks [slovné spojenie]
1.
značky na natiahnutej koži z obezity
He’s a guy who followed his pecker to greener pastures, and I’m a middle-aged high school dropout who’s got stretch marks and a fat ass.
Je to chlapík, ktorý nasledoval svojho vtáka na zelenšie pastviny a ja som žena v strednom veku, ktorá nedokončila strednú školu a mám natiahnutú kožu a tlstý zadok.
Zdroj:
ANGLICKO-SLOVENSKÉ SLOVNÍKY SO VZOROVÝMI VETAMI »

POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:

*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.