FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

middle-aged [slovné spojenie]
1.
osoba v strednom veku
He's a guy who followed his pecker to greener pastures, and I'm a middle-aged high school dropout who's got stretch marks and a fat ass.
Je to chlapík, ktorý nasledoval svojho vtáka na zelenšie pastviny a ja som žena v strednom veku, ktorá nedokončila strednú školu a mám natiahnutú kožu a tlstý zadok.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.