FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

she got hit by a car [slovné spojenie]
1.
zrazilo ju auto
NINA: What happened? THOMAS: She walked into the street and got hit by a car.
NINA: Čo sa stalo? THOMAS: Vošla do cesty a zrazilo ju auto.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.