FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

short-term memory [slovné spojenie]
1.
krátkodobá pamäť
What we believe is scar tissue here is impairing your ability to convert short-term memory into long-term memory while you sleep.
Sme presvedčení, že toto jazvové tkanivo ti narúša tvoju schopnosť preniesť počas spánku krátkodobú pamäť do dlhodobej.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.