FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

down the line [slovné spojenie]
1.
na koniec, po určitom čase
Can I ask you guys something? What'll happen down the line? Someday she'll wake up look in the mirror and notice she aged 10 years overnight.
Môžem sa vás niečo opýtať? Čo sa stane po nejakom čase? Jedného na sa zobudí, pozrie sa do zrkadla a zistí, že za noc zostarla o 10 rokov.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.