FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

straighten things out [slovné spojenie]
1.
vyjasniť si veci
HENRY: I want to apologize to your daughter. LUCY'S FATHER: Not gonna happen. She's inside. We're gonna straighten things out.
HENRY: Chcem sa ospravedlniť vašej dcére. LUCIIN OTEC: To sa nestane. Je vnútri. Ideme si vyjasniť veci.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.