FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

kill time [slovné spojenie]
1.
zabiť čas
I need to kill some time before the Coast Guard gets here to tow my boat.
Musím zabiť čas, kým príde pobrežná hliadka a odtiahni mi loď.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: kill time . to tow .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.