the same way [slovné spojenie]
1.
rovnako
And I can promise you that after today, you will never look at computers the same way again.
A môžem vám sľúbiť, že po dnešku sa na počítače už nikdy nebudete pozerať tak ako predtým.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: the same way .

NÁHODNÁ FRÁZA »

ANGLICKO-SLOVENSKÉ SLOVNÍKY SO VZOROVÝMI VETAMI »

POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:

*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.