FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

sink teeth into (something) [slovné spojenie]
1.
zahryznúť sa, vrhnúť sa (do niečoho)
I've been looking for something to really sink my teeth into. Look, Steve. I'm willing to take the risk.
Hľadal som niečo, do čoho by som sa naozaj mohol poriadne zahryznúť. Pozri, Steve, som ochotný ísť do rizika.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.