FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

full steam ahead [slovné spojenie]
1.
plnou parou vpred
We saw the iceberg, we warned the Titanic. But you all just steered for it anyway, full steam ahead.
Videli sme ľadovec a vystríhali sme Titanic. Ale všetci ste tam aj tak naďalej smerovali - plnou parou vpred.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.