FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

chocolate éclair [slovné spojenie]
1.
čokoládový zákusok
How do you think people responded to the prospect of imminent doom? They gobbled it up, like a chocolate éclair.
Ako si myslíte, že ľudia reagovali na vyhliadku neodvratnej skazy? Zhltli ju ako čokoládový zákusok.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.