FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

at all [slovné spojenie]
1.
vôbec
You screwed up getting the ship so Garaad says bring back that captain Or don’t come back at all.
Neboli ste schopní obsadiť loď, Garaad teda povedal, že buď prinesiete kapitána alebo sa ani nevracajte.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: at all .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
vôbec
I thought he was a condescending, sexist know-it-all who did not seem to get what we do at all.
Mala som z neho dojem, že je to povýšenecký, sexistický vševedko, ktorý podľa všetkého vôbec nechápal, čo vlastne robíme.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.