FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

(to have) no place to go [slovné spojenie]
1.
nemať kam ísť
You got 20,000 people here. What are you going to do? They have no place to go.
Máte tu 20 000 ľudí. Čo budete robiť? Nemajú kam ísť.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.