quite the contrary [slovné spojenie]
1.
presne naopak
PRINCESS: Did you bring me here by force? JOE: No, no. Quite the contrary.
PRINCEZNÁ: Priviedli ste ma sem nasilu? JOE: Nie, nie. Práve naopak.
Zdroj:
2.
práve naopak
Don't get me wrong, I'm not an unhappy person. Quite the contrary.
Nechápte ma zle. Nie som nešťastný človek. Práve naopak.
Zdroj:
ANGLICKO-SLOVENSKÉ SLOVNÍKY SO VZOROVÝMI VETAMI »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.