FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

keep upright [slovné spojenie]
1.
udržať vo vzpriamenej polohe
The Gyroscopic technology will keep you upright at all times...
Gyroskopická technológia vás udrží stále vo vzpriamenej polohe...
Zdroj:
Frázy v tejto vete: keep upright .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.