FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

food chain [slovné spojenie]
1.
potravinový reťazec
She is learning where she fits in the food chain, and I'm not sure you want her to figure that out.
Učí sa, kam patrí v potravinovom reťazci a nie som si istý, či chceš, aby na to prišla.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.