FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

operating costs [slovné spojenie]
1.
prevádzkové náklady
While year over year, revenue continues to climb, operating costs are higher than ever.
Hoci každým rokom výnosy rastú, prevádzkové náklady sú vyššie než kedykoľvek predtým.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.