bro-hood [slovné spojenie]
1.
chlapská spolupatričnosť, sebavedomie
If the reference to “yoga-like stretching” is too emasculating to your bro-hood, you can call it "golf stretches".
Ak označenie „jógový strečing“ je príliš zženštilé pre vaše chlapské sebavedomie, môžete to nazvať „golfový strečing".
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.