human rights [slovné spojenie]
1.
ľudské práva
They found that the U.S. hypocritically fails to measure up to the very standards that it sets for other countries when it comes to women’s human rights.
Zistili, že Spojené štáty pokrytecky zlyhávajú v naplnení požadovanej úrovne presne tých štandardov, ktoré sami stanovujú pre iné krajiny, čo sa týka ľudských práv žien.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.