FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

far-flung [slovné spojenie]
1.
vzdialený, odľahlý
Moscow claimed it has positioned 10 satellites over Syria to map terrain, spot targets and relay radio signals between far-flung ground, air, and sea forces.
Moskva prehlásila, že umiestnila 10 satelitov nad Sýriu, ktoré mapujú terén, sledujú ciele a prenášajú rádiové signály medzi vzdialenými pozemnými, vzdušnými a námornými silami.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.