FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

woolly thinking [slovné spojenie]
1.
nejasné, zmätené uvažovanie
The premise on which the deal was done was fundamentally flawed and the consultants who dreamt it up were guilty of some woolly thinking.
Predpoklad, s ktorým bol obchod zrealizovaný, bol od základov chybný a konzultanti, ktorí si to vysnívali boli vinní kvôli zmätenému uvažovaniu.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.