FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

takeout food [slovné spojenie]
1.
zabalené jedlo (v prenosnom obale)
That same day they shared takeout food during a break in the filming.
V ten istý deň si spolu počas prestávky v nakrúcaní dali jedlo zabalené v prenosnom obale.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: takeout food .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.