FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

hit on (somebody) [slovné spojenie]
1.
baliť, zvádzať (niekoho)
I wanna go help her, but I don't wanna come off like I'm hitting on her.
Chcem jej ísť pomôcť, ale nechcem vypadať akože ju chcem baliť.
Zdroj:
2.
baliť, zvádzať
They’ve been hitting on me all night.
Balili ma celý večer.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.