FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to spy on somebody [slovné spojenie]
1.
špehovať
What do you do? Spy on people humping in boats?
Čo robíš? Špehuješ ľudí ako si to rozdávajú na lodiach?
Zdroj:
2.
špehovať niekoho
DAVID: I remember watching her through the crack in my door as she was.. ROSE: Wait, you were spying on me?
DAVID: Pamätám sa ako som ju pozoroval cez škáru v mojich dverách keď... ROSE: Počkaj, ty si ma špehoval?
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.