FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

hitchhiker [slovíčko]
1.
stopár
Well, look at this cute little couple of hitchhikers. We're here to save your bacon.
Pozrime sa na tieto dve roztomilé stopárky. Sme tu, aby sme vás vytiahli z kaše.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.