FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

problem solving skills [slovné spojenie]
1.
schopnosti riešiť problémy
Thank you for your amazing problem solving skills. So helpful.
Ďakujem za tvoje úžasné schopnosti riešiť problémy. Veľmi nápomocné.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.