FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

pull over [frázové sloveso]
1.
odparkovať, odstaviť vozidlo
We're not pulling over for fireworks.
Nebudeme zastavovať kvôli ohňostrojom.
Zdroj:
2.
odstaviť vozidlo
Folks, I need you to pull over and exit the vehicle, please.
Vážení, musíte odparkovať a vystúpiť z vozidla, prosím.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: pull over .

NÁHODNÁ FRÁZA »
3.
zaparkovať
Pull over here. This is good.
Zaparkuj tu. Tu je to dobre.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: pull over .

NÁHODNÁ FRÁZA »
4.
odparkovať
l’m pulling over. They won’t shoot us. lt’s daylight.
Idem to odparkovať. Predsa nás nezastrelia za bieleho dňa.
Zdroj:
5.
odstaviť vozidlo
This is the police! Pull over now!
Polícia. Ihneď zastavte vozidlo!
Zdroj:
Frázy v tejto vete: pull over .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.