FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to level a charge against (somebody) [slovné spojenie]
1.
obviniť niekoho
Let's not jump to any conclusions, OK? You don't just level a charge of theft against somebody.
Nerobme žiadne uzávery. OK? Nemôžeš len tak niekoho obviniť z krádeže.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.