good bet [slovné spojenie]
1.
správna voľba
A safe pair of hands is someone who is a good bet for bringing a project in on time, on budget and to the required quality criteria.
Spoľahlivý človek je niekto, kto je správnou voľbou na to, aby sa projekt dodal včas, v medziach rozpočtu a v požadovanej kvalite.
Zdroj:
TEST: Testy na anglické slovné spojenia »

POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:

Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obhatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.