FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to grease [slovíčko]
1.
podplatiť, podmáznuť
Everything's gonna be fine, man. I greased the guard in lane one at the border.
Všetko bude v poriadku, chlape. Podplatil som strážnika na hranici v pruhu číslo jedna.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: to grease .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.