FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to blend [slovíčko]
1.
splynúť s okolím
Did you see that? I told you this RV would work! We totally blend.
Videla si to? Vravel som ti, že tento karavan bude fungovať! Úplne sme splynuli s okolím.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: to blend .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.