FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to get (something) straight [slovné spojenie]
1.
vyjasniť si (niečo)
Enough! Let's get something straight right now!
Dosť! Hneď teraz si niečo vyjasnime!
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.