FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

asshole [slovíčko]
1.
idiot, blbec, čurák
Don't be such a grumpy asshole. Pull over!
Nebuď taký mrzutý idiot. Zastav auto!
Zdroj:
Frázy v tejto vete: grumpy . asshole .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.