FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

fireworks [slovíčko]
1.
ohňostroje, zábavná pyrotechnika
We're not pulling over for fireworks.
Nebudeme zastavovať kvôli ohňostrojom.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.